Onze klanten

De RINO Groep werkt voor veel verschillende organisaties in:

  • de geestelijk gezondheidzorg
  • de jeugdzorg
  • de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis
  • de openbare geestelijke gezondheidzorg
  • de maatschappelijke opvang
  • de forensische psychiatrie
  • de verslavingszorg
  • de eerstelijnsvoorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk
  • aanpalende sectoren zoals de politie, het onderwijs, woningbouwcorporaties, de thuiszorg, ouderenzorg, het lokale welzijnswerk, maar ook het bedrijfsleven

’s HeerenlooReclassering Nederland
AbronaRevalidatie Friesland
AccareRIBW Arnhem & Veluwe Vallei
AltrechtRIBW Brabant
AmerpoortRIBW Fonteynenburg
BoumanRIBW Gooi & Vechtstreek
Centrum Voor DienstverleningRIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
CordaanRivierduinen, bureau LORD
Delta Psychiatrisch ZiekenhuisRubicon jeugdzorg
De BasculeSEIN
De KijvelandenSiza
De LievensbergStichting Hulpverlening Opvang Prostituees
De Rooyse WisselStichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.
De Twentse ZorgcentraStichting Oase
De WaagStichting Papageno
DimenceTactus Verslavingszorg
Dr. Leo KannerhuisTraverse
DriestroomTrajectum
EleosTransfore
EmergisTriade
Equator FoundationVirenze
FPC dr. S. van MesdagDe Woenselse Poort
FPC VeldzichtYulius
GGZ CentraalZuidwester
GGz Eindhoven 
GGZ Noord-Holland-NoordLandelijk:
Hoornbeeck CollegeDe Forensische Zorgspecialisten
De HartelborgtLeo Kannerhuis Nederland
JP van den Bent stichtingRaad voor de Kinderbescherming
Jeugdbescherming west 
KaderaBelgië:
KwintesBeschut Wonen De Overweg vzw
LaurensBeschut Wonen De Bolster
Leger des HeilsBeschut Wonen Este
LentisNetwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
LEVANTOgroepOPZ Geel
ListerPsychiatrisch Centrum Dr. Guislain
MediantPsychiatrisch Centrum Caritas
MentrumPsychiatrisch Centrum Sint-Amandus
MondriaanPsychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
NIFPPsychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptiste Zelzate
NOVOPsychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods
PameijerPsychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis
Parlan JeugdhulpPVT De Landhuizen
PerspeKtiefU.P.C. Sint-Kamillus
PlurynVzw De Vliering
PompestichtingVZW Reymeers
Pro Persona 

Op de pagina praktijkinstellingen vind je een overzicht van zorginstellingen die praktijkinstelling zijn voor een of meer van onze BIG-opleidingen.