Start op:

Kosten: € 4.235

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.
Betaling in 2 halfjaar termijnen is mogelijk

Mogelijk t/m 20 oktober 2020

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)  (PH20A)

Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding en advisering. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de eerstelijns GGZ.
 

Feiten

 • Omvang: 17 lesdagen van 9.30 - 16.30 uur en 6 intervisiebijeenkomsten van 9.30 - 12.30 uur* of 13.30 - 16.30 uur**
 • Datums: 27 oktober, 9 en 23 november, 10 en 14* december 2020, 14 en 28 januari, 9** februari, 4, 19 en 30** maart, 16 april, 11 en 26 mei, 8** en 22 juni, 6 juli, 7** en 24 september, 7 en 12** oktober, 2 en 18 november 2021.
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Liesbeth Mok BSW
 • Docent

 • Kosten: € 4.235
 • Cursuscode: PH20A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toegepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening (of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk).

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector zoals verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kun je op een laagdrempelige manier van grote betekenis zijn in het leven van patiënten met psychische problemen die de huisartsenpraktijk bezoeken. Probleemverheldering, screening en diagnostiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement zijn belangrijke taken van de praktijkondersteuner GGZ. Daarnaast heeft preventie een duidelijke plaats en wordt dit in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of bij hen die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ.

De praktijkondersteuner GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Soms zal het nodig zijn om samen te werken met andere zorgverleners om de behandeling goed af te stemmen op de vraag van de patiënt. Consultatie van een psycholoog of psychiater behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de ggz voor verdere diagnostiek en therapie. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter – na terugverwijzing uit de specialistische ggz en onder bepaalde voorwaarden – steeds meer door de praktijkondersteuner GGZ zelf begeleid. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk en in de wijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk de beste zorg geboden kan worden.

Deze 20-daagse opleiding sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ. 

Wat leer je?

Je wordt opgeleid tot praktijkondersteuner GGZ. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering in de huisartsenzorg. Je ontwikkelt jezelf tot een autonome generalist met competenties op het gebied van vraagverheldering, signaleren en screenen. Begeleiding en advisering staat daarbij centraal, uiteraard in relatie tot de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waar de POH-GGZ in de praktijk mee te maken krijgt.

Doelgroep

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toegepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening (of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk).

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de ggz of in een aanverwante ggz-sector zoals verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

Inhoud

Voorafgaand aan de opleiding vul je een nulmeting in, die als leidraad voor jouw persoonlijke opleidingsvraag dient. De opleiding is competentiegericht opgezet. Hierdoor worden jouw eigen kennis, vaardigheden en werkervaring en die van mededeelnemers zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd.

Lesprogramma:

 • De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk; HIS, samenwerking huisarts en POH-GGZ. Samenwerking met collega's binnen en buiten de huisartsenpraktijk, positioneren
 • Psychopathologie en psychofarmaca bij volwassenen en afbouw
 • Probleemverheldering, screening, stappenplan
 • Feedback geven en ontvangen. Suïcidepreventie
 • KOP-model in de huisartsenpraktijk
 • CGT: angst- en stemmingsklachten
 • CGT-interventies, ACT, lichaamsgerichte oefeningen, werkgerelateerde stress en overspanning
 • Motiverende gesprekstechnieken, krachtgerichte interventies, verandertaal, Positieve Gezondheid
 • Dagdeel CCP. Dagdeel zelfmanagement, signaleringsplan, herstelgedachte Gezondheidsvaardigheden LVB en cultuurspecifiek, crisis
 • Rest van programma volgt zo spoedig mogelijk
Als POH-GGZ sta je voor de uitdaging om in de behandeling en/of begeleiding van patiënten aan te tonen wat jij bijdraagt aan het herstel en/of vermindering van lijdensdruk bij patiënten. De interventies komen uit evidence based instrumenten en best practices. In de opleiding komen deze zoveel mogelijk aan bod. Naast het Handboek POH-GGZ (verplichte literatuur) staat onder meer de volgende evidence based informatie centraal: NHG-standaarden en GGZ-standaarden (Akwa GGZ).
 

Intervisie

Doel van intervisie is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door te (leren) reflecteren op eigen praktijksituaties. Binnen de POH-GGZ opleiding spitst dit zich toe op het ontwikkelen en eigen maken van jouw rol als POH-GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen en leerthema's zoals samenwerking, zelfstandigheid en positionering. Ervaren intervisoren ondersteunen de werkbegeleiding zodat jij vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig, methodisch onderbouwd en gestructureerd deel te nemen aan een intervisiegroep of zelf een intervisiegroep kan starten.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze opleiding incompany verzorgd voor o.a. Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep in Deventer.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Mok L., Wenning H., Vries de I. (2016). Handboek POH GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghem, ISBN 978 90 368 1033 3.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Liesbeth Mok BSW
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Folder (pdf)

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: PH20A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl