Start op:

Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs (B1977)

Met de invoering van het passend onderwijs blijven meer leerlingen dan voorheen onderwijs volgen binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in de onderwijsbehoeften.Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog en een orthopedagoog/psycholoog uit het speciaal basisonderwijs.
 

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 09:30 tot 12:30
 • Datums: 18 en 25 september 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Immy ValkNienke van Wanrooij MSc
 • Docenten

 • Kosten: € 310
 • Cursuscode: B1977

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Met de invoering van het passend onderwijs blijven meer leerlingen dan voorheenonderwijs volgen binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorgof ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van deproblematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in de onderwijsbehoeften.

Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog uit de SGGZ die ervaring veel heeft in het scheidingsvlak tussen onderwijs en GGZ en een orthopedagoog/psycholoogmet een eigen praktijk voor onderwijsbegeleiding met veel expertise in het basisonderwijs.

Kinderenmet specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid vanonderwijsprofessionals in het basisonderwijs. Met deze cursus vergroot je jekennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concreteonderwijsbehoeften en je krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nogbeter te begeleiden en tot leren te brengen.


Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Doelgroep

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog

Inhoud

 • Inzicht in het onderscheid tussen een probleem en een stoornis
 • Ontwikkeling- en leerstoornissen van kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Werkhouding: wat is het? Wat zijn de executieve functies die hierop van invloed zijn? Wat zegt dit over het functioneren in de onderwijspraktijk?
 • Intelligentieprofielen: wat zeggen ze? Wat vraagt dit van de onderwijspraktijk?
 • Motiveringstechnieken: hoe blijf je als school gemotiveerd om een complexe leerling te begeleiden?
 • Coachingstechnieken: hoe coach je als orthopedagoog/psycholoog de leerkrachten om met kinderen met 'moeilijk of lastig gedrag' in de klas om te gaan en tot leren te blijven stimuleren?
 • Samenwerken met kind en ouders
 • Samenwerking tussen leerkracht en orthopedagoog/psycholoog: spreken van dezelfde taal in belang van het kind
 • Hoe zorg je voor een goede samenwerking in de begeleiding/behandeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten (geheel herziene druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789079729005

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Immy ValkNienke van Wanrooij MSc
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1977 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl