Start op:

Kosten: € 1.095

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (ongeveer € 105)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Dialectische gedragstherapie  (D1915)

Dialectische gedragstherapie (DGT) blijkt ook effectief te zijn bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis. Behandeling van ernstige emotionele ontregeling kan echter pas plaatsvinden als de ondersteuning van therapeuten geborgd is. Tijdens deze cursus leer je onder meer hoe je commitment kunt verkrijgen, wanneer en hoe je DGT-interventies en -strategieën kunt toepassen en hoe je comorbide problematiek kunt inpassen in de DGT-behandeling.
 

Feiten

 • Omvang: 5 dagen van 10:00 tot 17:00
 • Datums: 29 oktober, 20 november, 11, 18 en 19 december 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Wies van den Bosch
 • Docent

 • Kosten: € 1.095
 • Cursuscode: D1915

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Gedragstherapeut, Psychiater en Verpleegkundig specialist

Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychiater, GZ-psycholoog met basiskennis cognitieve gedragstherapie (30 uur bij voorkeur 100 uur)

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP, NVvP, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Dialectische gedragstherapie is op dit moment de best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar inmiddels is de effectiviteit van DGT ook aangetoond bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis: middelenmisbruik, forensische problematiek, eetstoornissen, antisociale persoonlijkheidstrekken. En DGT is toepasbaar bij mensen met een verstandelijke beperking!

Toen Marsha Linehan in de jaren tachtig van de vorige eeuw met DGT begon, was de diagnose borderline infaust. Borderline problematiek was onbehandelbaar. En met de negatieve connotatie van de stoornis werden therapeuten meegezogen. Linehan, ondersteund door onderzoeksresultaten, pakte die mening in haar concept van het consultatieteam / one team model radicaal aan.

Behandeling van ernstige emotionele ontregeling, zeker als die gepaard gaat met (para)suïcidaal gedrag, kan pas plaatsvinden nadat de ondersteuning van therapeuten geborgd is. Voor behandelaars is het vaak moeilijk om te balanceren tussen het toepassen van de gedragstherapeutische interventies, en de strategieën die voortkomen uit validatie en acceptatie bij patiënten. Omdat dit emotioneel een grote impact kan hebben op de behandelaren, is het voor hen noodzakelijk om hun eigen feilbaarheid volledig te accepteren.

De cursus heeft als hoofddoel om je te leren de steun te onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiënten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek, inclusief comorbide stoornissen, waaronder de EPA-patiënten.

Wat leer je?

In dialectische gedragstherapie staat commitment centraal. Commitment van de therapeut aan het programma en haar doelstellingen, commitment van de therapeut aan het consultatieteam, en commitment van de cliënt aan de therapeut en de therapie. Om commitment te kunnen geven, is het noodzakelijk kennis te bezitten over de fundamenten van het programma, de logische wijze waarop het programma opgezet is, over de werkwijze en de problematiek van de cliënten.

 • inzicht in dialectische gedragstherapie
 • overzicht van de interventies en strategieën die in de dialectische gedragstherapie worden gebruikt
 • kunnen inschatten wanneer welke dialectische gedragstherapie interventie noodzakelijk is; afhankelijk van het niveau van de ernst van de problematiek, de capaciteiten van de cliënt en de fase van de behandeling
 • handvatten in het toepassen van DGT bij ernstige emotionele ontregeling
 • kunnen inpassen van comorbide problematiek in de dialectische gedragstherapeutische behandeling

Doelgroep

Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychiater, GZ-psycholoog met basiskennis cognitieve gedragstherapie (30 uur bij voorkeur 100 uur)

Inhoud

Dag 1: Inleiding
De eerste dag start met het centraal stellen van de therapeut/GIOS. Hoe kun je leren omgaan met ernstige problematiek, waarbij je je professionele houding balanceert met betrokkenheid bij de patiënt.

Daartoe zal de toepassing van mindfulness en validatie in DGT besproken worden. De vraag is hoe je een open en onbevoordeelde attitude kunt verwerven ten aanzien van deze patiënten. Daarna komt de basisdiagnostiek aan bod op basis waarvan een indicatie voor DGT plaatsvindt.

Dag 2: DGT: gedragstherapie en het bereiken van commitment
Centraal staat het leren bewerkstelligen en consolideren van gedragsverandering gericht op vermindering van impulscontroleverlies en emotionele ontregeling. We besteden aandacht aan gedragsanalyses, ketenanalyses en oplossingsstrategieën, maar bespreken ook de plek van exposure en cognitieve herstructurering binnen DGT. Speciale aandacht gaat uit naar het bereiken van commitment met patiënten ten aanzien van het te veranderen probleemgedrag.

Dag 3: DGT bij suïcidaliteit
We behandelen het uitvoeren van risicotaxatie, interveniëren bij acute suïcidaliteit, opzetten van behandeling en uitvoeren van relevante strategieën bij chronische suïcidaliteit. Het omgaan met ernstige multi-complexe problematiek zoals suïcidale borderline persoonlijkheidsproblematiek, trekt een grote wissel op de hulpverlener. Het kunnen inschatten van het suïciderisico is daarbij van groot belang, omdat het grip geeft op de mogelijkheden om te interveniëren. In deze les is niet alleen kennis van primaire en secundaire risicofactoren onderwerp, maar wordt ook ingegaan op de gedragstherapeutische overwegingen die de basis van in actie komen bepalen. Aan het eind van deze dag kun je adequaat met crisis omgaan en weet je wat te doen bij suïcidaliteit.

Dag 4 en 5: Vaardigheden en consolideren van behandelwinst
Thema van deze dagen is hoe je patiënten nieuwe vaardigheden leert verwerven, toepassen en consolideren. Daarbij besteden we ook aandacht aan het leren van vaardigheden die je nodig hebt bij comorbide problematiek (omgaan met verslaving, aanpak van slapeloosheid, omgaan met eetstoornissen/dissociatie etc.).

Dag 6: Kunnen balanceren tussen afstand en nabijheid is bij de behandeling van multi-complexe problematiek van groot belang. Wat daarbij behulpzaam is gebleken, is om de problematiek van de patiënten te begrijpen vanuit dialectiek als filosofisch wereldbeeld, en om in de omgang met de patiënt dialectische interventies toe te passen (verwant aan de socratische dialoog, het ‘advocaat van de duivel’-principe, motiverende gespreksvoering). We sluiten deze dagen dan ook af met het bespreken van en oefenen in dialectische interventies, waarmee de patiënt leert om verworven progressie te consolideren.
 

Toetsen

De cursisten moeten tijdens de cursus een videofragment laten zien, of een voorbeeld van uitgewerkte casusconceptualisaties waarin zij de toepassing van DGT demonstreren. Dit wordt beoordeeld door de docent op basis van de DGT-ratingschaal.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Bij een vraag naar in company of maatwerk stemt de RINO Groep het verzoek naar de scholing af met Dialexis.

Literatuur & Benodigdheden

 • Linehan, M.M. (2016). De DGT-vaardigheden: handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie (6e druk). Amsterdam: Pearson Assessment And Information B.V. ISBN: 9789026522802
 • Koerner, K. (2012). Dialectische gedragstherapie: een praktische handleiding (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN: 9789057123573

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Wies van den Bosch
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D1915 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl