Start op:

Kosten: € 2.280

incl. lunch en digitale literatuur

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.
excl. aan te schaffen boek en optionele supervisie

Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek  (KB19A)

Symbooldrama en Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB)

Kinderen en volwassenen kunnen moeite hebben om ervaringen of emoties onder woorden te brengen, bijvoorbeeld als er sprake is van preverbaal trauma, een taalbarrière of veel zelfkritiek. Werken met beelden en symbolen is dan effectief. In deze opleiding leer je hoe en wanneer je je symboliseringsprocessen op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling. Zelfervaringsoefeningen verrijken het leerproces aanzienlijk en maken je een veelzijdiger behandelaar of begeleider.
 

Feiten

 • Omvang: 8 vrijdagen van 09:30 tot 16:30 uur
 • Datums: 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2019, 17 januari, 14 februari, 27 maart en 24 april 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Bettina Kleindrs. Ellen Lommers
 • Docenten

 • Kosten: € 2.280
 • Cursuscode: KB19A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, POH-GGZ, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

In de praktijk blijkt dat de deelnemers uit de diverse disciplines elkaar goed aanvullen en op verschillende fronten van elkaar leren.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, NVP, NVvP, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Wat is Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB)?
Katathym betekent ‘bezield’, ofwel bezet met beleving. Imaginatief geeft aan dat in deze therapievorm het werken met imaginaties - ook wel dagdromen genoemd - centraal staat. De methode berust op drie, onderling verweven, elementen: de imaginatie, de specifieke (aandachtsgerichte) begeleidingsstijl door de therapeut en de affect-geladen beleving van de beelden. Met KIPB kun je onbewuste motivaties, fantasieën, innerlijke conflicten, afweermechanismen, beschermers en coping blootleggen, waardoor ze toegankelijk worden voor empathie en begrip.

Hoe werkt het?
De methode kent een specifieke begeleidingsstijl die het ontstaan van unieke innerlijke beelden faciliteert door zintuiglijke ervaringen en preverbale mogelijkheden. Juist hierdoor werkt de methode goed bij hechtingproblematiek en traumabehandeling. Deze beelden worden minder gehinderd door zelfkritiek en meer als ‘felt-sense’ ervaren. Het delen hiervan schept de mogelijkheid tot verdieping en doorwerking.
In de praktijk begin je een therapiesessie meestal met een imaginatieoefening, die in de regel circa 10 minuten duurt. De cliënt tekent of schetst de daaruit voortgekomen beelden tijdens of na de sessie, ter ondersteuning en verdieping van het proces. Vervolgens gaat de cliënt als vanzelf aan de slag met wat er in het bewustzijn komt. Met de therapeut wordt het beeld nader bekeken, worden gevoelens benoemd en doorleefd. De interpretatie en verwerking volgt dan een natuurlijke weg. Het samen kijken, delen en uitwerken verdiept het contact van de cliënt met zichzelf, vergroot de zelfreflectie en maakt het mogelijk problemen te verwerken en/of er anders mee om te gaan.
Het vraagt veel kennis en oefening om de imaginatie-oefeningen goed en effectief te begeleiden. Hoe je dat tijdens deze opleiding leert, lees je verder op deze pagina.

Breed toepasbaar
KIPB wordt vooral toegepast in de (Jeugd) GGZ en dan met name bij somatiserende, internaliserende en hechtingsproblematiek en bij (preverbaal) trauma. In de praktijk is gebleken dat imaginatie/verbeelding ook toepasbaar is bij persoonlijkheidsproblematiek en (kortdurende) begeleiding, coaching, zingevingsvragen en ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Via www.symbooldrama.nl kun je nog meer lezen over KIPB en vrijblijvende kennismakingsworkshops die met enige regelmaat worden aangeboden.


Bij inschrijving op dezelfde dag voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

 • Je leert de basistechnieken (o.a.symboolgevoeligheid, zintuiglijk/lichaamsgericht werken in en buiten de verbeelding)
 • Je leert de psychodynamisch georiënteerde theorie toe te passen
 • Je leert de dagdroom als katathyme imaginatie inzetten in diagnostiek en behandeling
 • Je leert onderbouwd een motief te kiezen voor de dagdroom
 • Je leert de specifieke begeleidingsstijl toe te passen; empatisch volgend in het beeld, structuur en veiligheid bieden, verdiepende technieken toepassen
 • Je leert ervaringsgericht werken; eerst zelf een motief ‘dagdromen’  en dan pas samen nadenken en besprekend zoeken naar de betekenis
 • Je kunt reflectie en feedback op eigen materiaal integreren
Ervaringsgericht
De opleiding is theoretisch stevig onderbouwd en sterk ervaringsgericht. Tijdens de lesdagen wordt veel praktisch geoefend, waarbij je je afwisselend verplaatst in de rol van behandelaar/begeleider en de rol van cliënt. Door zelf ook de imaginaties te doorlopen ervaar je het perspectief van de cliënt en het krachtige effect van de katathyme imaginatie. Daarnaast komen elke dag een aantal (zintuiglijke) aandachtsgerichte oefeningen en creatieve verdiepingstechnieken aan bod.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • POH-GGZ
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
In de praktijk blijkt dat de deelnemers uit de diverse disciplines elkaar goed aanvullen en op verschillende fronten van elkaar leren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Theorie, zoals door HC. Leuner ontwikkeld, en recente theorie-ontwikkelingen
 • Hanteren van symboliseringsprocessen binnen de therapie
 • Induceren en begeleiden van aandachtsgerichtheid
 • Aanbieden en opbouwen van motieven
 • De specifieke begeleidingsstijl*
 • Omgaan met getekende dagdromen en andere verdiepende technieken
 • Ervaring opdoen in zowel de cliënt- als therapeuten/begeleidersrol om zo vertrouwd te raken met het verbeeldingsproces
 • Indicaties en contra-indicaties
De specifieke begeleidingsstijl kenmerkt zich door:
 • De essentie van de therapeutische relatie bij hypnoïd niveau
 • De vanzelfsprekendheid in het ontvouwen van het beeld
 • Conflictmateriaal ervaren en de kracht van de verbeelding hierbij
 • Wait, watch, wonder: volgend erbij blijven in het beeld van de dagdromer, in plaats van ‘praten over’
 • Verkennende, cliëntgerichte houding, zoekend hoe de cliënt met dit motief wil omgaan, veraf en dichtbij
 • Proefhandelen kunnen ondersteunen
 • Spiegelende houding en gepast doorvragen
 • Natuurlijke neigingen en eigen behoeftes van de therapeut meenemen in het proces
Aanvullende leertrajecten mogelijk
Aansluitend op deze opleiding wordt een vierdaags supervisietraject aangeraden ter oefening en ondersteuning in de werksetting. Dit wordt aangeboden via de Vereniging ter Bevordering van Symbooldrama en is niet inbegrepen bij de opleiding. Bij het samenstellen van de supervisiegroepen wordt rekening gehouden met de werkvelden. 
Als je je na de opleiding en supervisie nog verder wilt specialiseren, is het ook mogelijk via de vereniging een verdiepende opleiding tot KIP-psychotherapeut of KIB-begeleider te volgen. Desgewenst adviseren de docenten je tijdens de opleiding graag over een voor jou passende route.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Ullmann, H. en Wilke, E. (2012). Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie. Bern: Verlag Hans Huber.
Leuner, H. (1985/1994/1998/2003). Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Auflage (2012). Bern: Verlag Hans Huber.

De handboeken zijn in het Duits. De docenten bieden je, desgewenst, tijdens de opleiding diverse mogelijkheden om ook via de Nederlandse en Engelse taal de kern van de methode eigen te maken.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Bettina Kleindrs. Ellen Lommers
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: KB19A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl