Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's  (VE18B)

Deze opleiding wordt herontwikkeld.

'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg'. Op dit landelijk breed gedragen visiedocument wordt de nieuwe 4-daagse opleiding over veiligheid in gezinnen gebaseerd. Klik op de 'Houd mij op de hoogte knop' om je alvast als belangstellende aan te melden. Je ontvangt dan vanzelf bericht zodra de nieuwe opleiding klaar is.
 

Feiten

 • Omvang: 9 woensdagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 12 en 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 12 en 19 december 2018, 9 en 23 januari 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Sander van Arum MScdrs. Caroline HofAnnemariek Sepersbc. Margreet TimmerJolanda Verbeekdrs. Linda Vogtländer
 • Docenten

 • Kosten:
 • Cursuscode: VE18B

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog en Systeemtherapeut

Voor het volgen van de opleiding is het van belang dat je werkzaam bent met gezinnen waarin de veiligheid onder druk staat. Het maakt daarbij niet uit of je zelf veiligheidsplannen maakt en monitort of dat je hier jouw collega's op coacht.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, NVRG, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Let op: deze opleiding wordt herontwikkeld.

´Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurdezorg’. Op dit landelijk breed gedragen visiedocument wordt de nieuwe opleidinggebaseerd. We besteden aandacht aan het gezamenlijk taxeren van onveiligheid ingezinsrelaties en hoe een veiligheidsplan voor directe veiligheid te maken. Erwordt geoefend met het gezamenlijk met ketenpartners prioriteren vanbehandeldoelen, zodanig dat de stabiele veiligheid in de relatie toeneemt. Alsonderdeel van risicogestuurde zorg besteden we aandacht aan de systeemgerichte behandelingvan partnergeweld. Met behulp van ervaringsdeskundigen komt het effect opslachtoffers aan bod.Meld je nu alvast aan als belangstellende.


De cijfers over partnergeweld en kindermishandeling zijn helaas nog altijd schokkend: jaarlijks zijn naar schatting 119.000 kinderen en 197.000 vrouwen slachtoffer van mishandeling (Inspectierapport Invoering Meldcode, augustus 2013). Deze cijfers vertegenwoordigen vele gezinnen met kinderen en ouders met ieder hun eigen specifieke kwetsbaarheden en krachten.

Werken met gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling, partnergeweld en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag vraagt veel van jou als professional. Je dient continu te taxeren in welke mate er sprake is van risico’s en verhoogde kwetsbaarheid. Je moet alert zijn op eventuele trauma- en ontwikkelingsproblematiek. En tegelijkertijd wil je op zoek gaan naar de krachten die aanwezig zijn binnen het gezin en een effectieve samenwerkingsrelatie opbouwen met de gezinsleden. Het combineren van deze invalshoeken vraagt veel deskundigheid.

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met De Waag, onderdeel van De Forensisch Zorgspecialisten.

Visiedocument
Sander van Arum en Linda Vogtländer, docenten van deze opleiding, hebben op verzoek van VNG en GGD GHOR Nederland een visiedocument opgesteld over ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis. Lees hier het document 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg'.


Wat leer je?

  In deze opleiding leer je:
 • signalen van kindermishandeling, partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen, te concretiseren en constructief met ouders te bespreken
 • met het gezin de zorgen en krachten en het netwerk in kaart te brengen en deze te integreren in het veiligheidsplan
 • een oplossingsgerichte samenwerkingsrelatie op te bouwen met de ouders
 • een behandelplan en veiligheidsplan te maken en uit te voeren, zowel gericht op actuele als op structurele veiligheid
 • continu risicofactoren te taxeren en welke interventies je in kunt zetten om deze te beperken of te (leren) managen
 • signaleren of er sprake is van trauma, het belang van tijdig behandelen en welke behandelvormen er zijn voor kinderen en volwassenen
 • hoe je optimaal kunt samenwerken binnen de veiligheidsketen
 • hoe je jouw team of organisatie kunt gebruiken als hulpbron om je bij te staan in jouw aanpak

Doelgroep

Voor het volgen van de opleiding is het van belang dat je werkzaam bent met gezinnen waarin de veiligheid onder druk staat. Het maakt daarbij niet uit of je zelf veiligheidsplannen maakt en monitort of dat je hier jouw collega's op coacht.

Inhoud

Tijdig en specifiek signaleren van kindermishandeling, partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Je leert om signalen van kindermishandeling, partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag te specificeren en zo feitelijk mogelijk te beschrijven. Daarnaast leer je werken met het Triage-instrument Veilig thuis en het Risk Needs Responsibility model. Tevens krijg je inzicht in het verschil en de samenhang in sturen op actuele veiligheid en een risicogestuurde aanpak gericht op structurele veiligheid. 

Veiligheidsplanning
Je leert hoe je een veiligheidsplan maakt. De benadering van Signs of Safety vormt hiervoor de basis. Dit is een oplossingsgerichte benadering, waarbij de samenwerkingsrelatie met het gezin centraal staat. Je leert jouw zorgen concreet en constructief te bespreken met ouders. Daarnaast leer je met ouders het netwerk in kaart te brengen en hoe je het netwerk bij het veiligheidsplan betrekt.

Risicogestuurde zorg
Een veelheid van factoren is medebepalend voor het ontstaan en de instandhouding van onveilige opvoedsituaties. Specialistische diagnostiek en behandeling is vaak nodig, denk daarbij aan behandeling gericht op specifieke risicofactoren, gezinsbehandeling en traumabehandeling wanneer de situatie veilig genoeg is. Je leert welke behandelmogelijkheden er zijn om herhaling te voorkomen, welke behandel- of begeleidingsrol je hierbij kunt (of moet) vervullen en wanneer doorverwijzing geïndiceerd is.
Met behulp van diverse instrumenten leer je de risicofactoren te taxeren en interventies te formuleren in het veiligheidsplan. Instrumenten die in de opleiding behandeld worden, zijn onder andere: de CARE NL voor kindermishandeling, Cries voor trauma, B-safer voor partnergeweld en de SSA voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.


Trauma en herstel
Trauma kan zowel een oorzaak als gevolg zijn van kindermishandeling, partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bovendien vergroot trauma bij kinderen de kans op ontwikkelingsproblemen en herhaling in de toekomst. In de opleiding leer je trauma (bij ouders en kind) te signaleren en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Samenwerken binnen de veiligheidsketen
Hoe werk je samen met de veiligheidsregisseur, noodzaak, valkuilen, rollen en posities en hoe hou je het gemeenschappelijke doel van gezin, behandelaar en veiligheidsregisseur op oplossingsgerichte, toekomstgerichte wijze centraal? Tot slot is er ook aandacht voor zelfzorg en reflecteer je op wat je daarvoor zou willen en kunnen vragen van jouw team/organisatie.

De opleiding kent een sterke (wetenschappelijke) theoretische onderbouwing. De bijeenkomsten zijn zeer praktisch van aard. Mede doordat de opleiding deels door twee docenten wordt verzorgd is er ruime aandacht voor jouw eigen casuïstiek en voor jouw persoonlijke dilemma’s, vaardigheden en attitude. Op diverse lesdagen worden gastdocenten met specifieke expertise ingezet. 

E-learning
Voorafgaand aan de opleiding kun je deelnemen aan de e-learning module 'GGZ: Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Deze module is ontwikkeld door The Next Page in samenwerking met de GGZ Ecademy. Aan de hand van waargebeurde verhalen, interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s neem je kennis van of fris je jouw kennis op over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 54 contacturen, de e-learning kent een studiebelasting van 2-3 uur. Daarnaast dien je rekening te houden met ca. 60 uur studiebelasting. Deze studiebelasting bestaat uit het bestuderen van literatuur, het uitwerken van en reflecteren op casuïstiek en de eindtoets.

Toetsen

Je werkt een eigen casus uit, waarin je het geleerde toepast en reflecteert op jouw eigen handelen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (een deel van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • A. Turnell & S. Edwards (2009). Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  ISBN 978 90 313 6156 4.
 • Ruiter, de C. & E.M. de Jong (2006). CARE-NL Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: Corine de Ruiter. De CARE-NL is te bestellen via corine.deruiter@xs4all.nl.
  De kosten bedragen 25 euro inclusief verzendkosten.


Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Sander van Arum MScdrs. Caroline HofAnnemariek Sepersbc. Margreet TimmerJolanda Verbeekdrs. Linda Vogtländer
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: VE18B zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl