Start op:

Kosten: € 1.530

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie  (IM196)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een veilige band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 5 dinsdagen van 9.30-16.30 uur en aansluitend 4 dagdelen van 18.00-21.00 uur supervisie
 • Datums: 5 en 19 november, 3 en 17 december 2019 en 14 januari van 9.30 - 16.30 uur en 11 februari, 3 en 24 maart en 14 april 2020 van 18.00 - 21.00 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Nelleke van der Boondrs. Alfons Crijnendrs. Yael Meijer
 • Docenten

 • Kosten: € 1.530
 • Cursuscode: IM196

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Je hebt de volgende vooropleiding/beroepstitel en je werkt in een behandelsetting waar je ouder-kindrelaties behandelt.

Accreditaties

Accreditatie: ABSG, DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVRG, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.

Ouders met een onverwerkt trauma kunnen gedrag vertonen dat de emotionele veiligheid van (zeer jonge) kinderen ernstig aantast en de gehechtheidsrelatie sterk negatief beïnvloed. Hoe beleven en verwerken zeer jonge kinderen indrukwekkende en zeer ingrijpende gebeurtenissen? Op welke signalen moet je letten, wat mag je als behandelaar niet ontgaan? Hoe maak je een vermoedelijk onderliggend trauma bij een van de ouders bespreekbaar? Is een trauma van de ouder overdraagbaar op het zeer jonge kind?

De cursus is onderdeel van de opleiding tot IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH registratie
 • het diploma IMH-specialist

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de herregistratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst cursus 1; daarna is het mogelijk de verschillende cursussen in een voor jou passende volgorde te volgen (passend bij IMH-Generalist of IMH-Specialist). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle cursussen. Het is, eventueel, mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider.

Wat leer je?

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de traumasensitieve visie en (be)handelen binnen de IMH-visie. Middels fragmenten en observatie leer je de signalen te herkennen van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie. Je leert observeren en herkennen van traumasignalen bij ouders en bij zeer jonge kinderen. Ook leer je over de invloed van toxische stress en het relationele trauma. Je krijgt meer inzicht in de invloed van trauma op de neurologische, biologische, sociaal-emotionele ontwikkeling tussen de ouders/verzorgers van het kind. Tevens herken je intergenerationele overdracht van trauma.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
Je hebt de volgende vooropleiding/beroepstitel en je werkt in een behandelsetting waar je ouder-kindrelaties behandelt.

Inhoud

 • traumasensitieve visie en (be)handelen binnen de IMH-visie en het model Port of Entry
 • signaleren van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie
 • het continuüm: toxische stress en relationeel trauma
 • de invloed van trauma op de neuro bio sociaal emotionele ontwikkeling binnen relatie ouders/verzorgers
 • inleiding in diagnostiek en interventies (vanuit Port of Entry): Ambiance, WMCI, PDI EMDR in relationeel trauma en storytelling, Modified Interaction Guidance, Signs of Safety, Words & Pictures
 
In de supervisie wordt nader ingegaan op het toepassen van traumasensitief (be)handelen, traumainterventies en het reflecteren daarop.

Daarnaast staat centraal:
 • de dimensie veilig gezond en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risico factoren
 • cultuursensitief werken

Toetsen

T.b.v. accreditatie wordt er getoetst. De vorm waarin dat gebeurt, wordt nog bekend gemaakt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Van der Boon. N .M, Van Bakel H. Modified Interaction Guidance: interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma. ISBN 978-90-368-1857-5

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Nelleke van der Boondrs. Alfons Crijnendrs. Yael Meijer
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM196 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl