Modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie  (GT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde psychotherapie. Tijdens deze opleiding leer je niet alleen werken volgens de richtlijnen, maar ook op basis van een individuele casusconceptualisatie. Daarmee leg je het fundament voor je registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt. Nadat je een van de basiscursussen gevolgd hebt, kun je een keuze maken uit diverse vervolgcursussen. Bekijk ons complete cursusaanbod onderaan deze pagina.
 

Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van gedragstherapie werkt de RINO Groep nauw samen met de VGCt. De modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie bestaat uit een basiscursus van 100 uur en vervolgcursussen van in totaal 100 uur. Je kunt deze als geheel of los volgen. Bekijk het overzicht:

Schema modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie

Doelgroep

Bekijk de voorwaarden bij de afzonderlijke cursussen.

Inhoud

Basiscursus (100 uur)
De RINO Groep biedt een 100-urige basiscursus aan voor als je bij aanvang weet dat je deze in zijn geheel wilt volgen. Daarnaast bieden wij een 30-uurs inleiding aan voor professionals die theoretische kennis van de gedragstherapie willen opdoen. Deze is ook toegankelijk voor als je in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie toepast. Daarna kun je deelnemen aan de verdieping van 70 uur, die ook openstaat voor deelnemers die bijvoorbeeld 30 uur door de VGCt geaccrediteerd onderwijs hebben gevolgd in de GZ-opleiding. Wanneer je de inleidende cursus (30 uur) en de verdiepingscursus (70 uur) beide bij de RINO Groep volgt, krijg je € 250 korting.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw dagelijkse praktijk bieden wij de basiscursus in drie varianten aan: algemeen, accent kinderen en jeugdigen, en accent volwassenen en ouderen. Dit onderscheid komt met name tot uitdrukking in de casuïstiek en literatuur.

Als je de basiscursus (100 uur) hebt afgerond en minimaal 12 uur werkzaam bent op het gebied van de ggz met minstens 4 uur per week cliëntcontacten, kom je in aanmerking voor registratie als Cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding.

Vervolgcursussen (100 uur)
Als je na afronding van de basiscursus in totaal 100 uur aan vervolgcursussen volgt, kom je in aanmerking voor registratie als Cognitief gedragstherapeut VGCt, wanneer je tevens:

  • minimaal 25-50 sessies leertherapie hebt gevolgd
  • minimaal 75-100 sessies supervisie hebt gevolgd
  • 200 uur gesuperviseerde cliëntcontacten hebt uitgevoerd
  • aan de N=1 studie hebt voldaan
  • minimaal 12 uur werkzaam bent op het gebied van de ggz met minstens 4 uur per week cliëntcontacten

Certificaat

Basis

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve- en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - accent KJ (100 uur)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve- en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien. Je leert doelgroepgericht: met accent op kind en jeugd.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur)

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit inleidende deel van de basiscursus ga je praktisch aan de slag met elementen uit het gedragstherapeutisch proces en oefen je het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen. Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

Klassikaal:16 uur
Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur)

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen.

Geaccrediteerd

Vervolg

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij seksuele problemen (25 uur)

In deze cursus leer je de belangrijkste cognitief gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden die je kunt inzetten bij de behandeling van seksuele problemen en stoornissen. Je bent in staat om samen met de patiënt(en) een behandelplan op te stellen en uit te voeren. We besteden aandacht aan een aantal veel voorkomende seksuele problemen of stoornissen en de behandeling daarvan, en oefenen met casuïstiek.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) (50 uur)

Hoe kun je cognitieve gedragstherapie succesvol inzetten bij de behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking? In deze cursus leer je hoe je het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep. Je krijgt meer zicht op cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen (25 uur)

Hoe kun je cognitieve gedragstherapie (CGT) succesvol inzetten bij de behandeling van paren met relatieproblemen? We besteden in deze nieuwe cursus onder meer aandacht aan de diverse vormen van cognitieve gedragstherapie en de voornaamste CGT-technieken die je kunt toepassen, onderliggende theoretische uitgangspunten en de implicaties voor relatietherapie. Met speciale aandacht voor het thema vreemdgaan.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: trauma, rouw en verwerkingstechnieken (50 uur)

Hoe behandel je trauma en rouwproblematiek met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In deze cursus leer je verschillende soorten trauma diagnosticeren en er een behandelplan voor maken. Je oefent met het uitvoeren van traumabehandelingen en interventies bij gecompliceerde rouw.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus systemische gedragstherapie (50 uur)

Hoe gebruik je cognitief gedragstherapeutische (CGT) interventies in het werken met systemen? In deze vervolgcursus leer je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepassen op posities, rollen en interacties binnen gezinnen en paren. Je krijgt meer zicht op hoe je jezelf verhoudt tot systemen en ontwikkelt vaardigheden om er veranderingen in tot stand te brengen.

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Enthousiast geworden?

`

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl