Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor psycho­thera­peuten verplicht. De in­schrij­ving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van vijf jaar. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet je voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Ook als je in­schrij­ving is doorgehaald omdat je niet aan de herregistratiecriteria hebt voldaan, dan is opnieuw in­schrij­ven moge­lijk. Voor opnieuw in­schrij­ven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

Meer infor­matie over de Herregistratie Psychothera­peut

Ook interessant voor jou